Digitaalinen media on yksi nopeimmin kasvavista aloista, eikä sen kehitykselle ole näkyvissä rajoja. Sivustolta on löydettävissä paljon tietoa digitaalisen median hyödyistä ja käyttötarkoituksista, sekä mahdollisuuksista erilaisissa tilanteissa.

Tietoa löytyy esimerkiksi siitä, minkälainen asema digitaalisella medialla on Suomessa, ja miten se näkyy yhteiskunnassa. Esimerkiksi teollisuus on joutunut sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen nopeasti ja liiketoimintamallit eri aloilla muovautuvat jatkuvasti täyttämään uusia tarpeita. Digitalisoitumisen tarkoituksena on luoda helpompi yhteiskunta, joka toimii sekä nopeasti että tehokkaasti. Suomi on keskittynyt tällä saralla sekä laadukkaisiin että innovatiivisiin tuotteisiin, tarjoten kilpailukykyisiä palveluita ympäri maailman.

Digitaalisen median tuotteiden kehitys on jatkuvaa muuallakin ja sivustolta löytyy tietoa siitä, mikä on alan seuraava tuotetrendi, ja mihin suuntaan kehitys on matkaamassa. Tuotteilla pyritään huomioimaan kuluttajien yksilöllisiä tarpeita ja parantamaan hyvinvointia sekä elämänlaatua mitä omalaatuisimmin keinoin.

Myös valtiot pyrkivät yksilöiden tarpeiden täyttämiseen ja digitaalisesta mediasta on tässä hyvin paljon hyötyä. Kun tiedon jakaminen koko väestölle helpottuu ja nopeutuu, voidaan aikaa käyttää enemmän luomaan entistä parempi yhteiskunta, jossa kommunikaatio valtion ja yksilöiden välillä toimii, tuoden luottamusta.

Digitalisoituminen ja sen räjähdysmäinen kasvu on myös vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan luontoon. Alkuun se vähensi paperiteollisuuden käyttötarvetta, vieden luonnon rasitusta kevyemmälle kantille. Nopean kasvun takia se kuitenkin syö ennalta-arvaamattoman määrän energiaa, ja tämä tuleekin olemaan yksi digitalisoitumisen haasteita; löytää ympäristöystävällisempi tapa ylläpitää mediaa.

Digitaalinen media on vaikuttanut yhteiskuntaan suuresti, eikä siltä voida enää välttyä. Pelkästään urheilun ystäville se on avannut uusia tapoja seurata otteluita, saada tietoa pelaajista ja jopa luoda omia joukkueita. Myös lääketieteen saralla digitaalinen media on mahdollistanut paremmat ja nopeammat palvelut kustannustehokkaasti. Arjessa näitä muutoksia ei välttämättä huomata herkästi, mutta kieltämättä sen käytön tulokset ovat korvaamattomia. Joillain saroilla, kuten koulutuksen ja opiskelun suhteen, digitaalinen media on mahdollistanut huomattavia muutoksia. Tietoa on entistä enemmän kaikkien saatavilla, ja lasten opetusta voidaan toteuttaa useilla erilaisilla keinoilla. Esimerkiksi visuaalisten opetustehtävien käyttö voi tuoda uutta kiinnostusta ja auttaa ymmärtämään lapsen oman opiskelutavan vahvuudet.