Miten voittoa tavoittelemattomat yritykset käyttävät digitaalista mediaa?

digitalmedia (1)Voittoa tavoittelemattomille yrityksille ja hyväntekeväisyysjärjestöille on tarjolla paljon erilaisia mainostuksen keinoja jotka auttavat viemään tietoa eteenpäin ja etsimään uusia ihmisiä organisaation pariin.

Sosiaalinen media on yksi tehokkaimmista mainostuskeinoista näille organisaatioille ja yhdistyksille. Ensinnäkin profiilin luominen ja sen ylläpitäminen sosiaalisessa mediassa on ilmaista ja hyväntekeväisyyden luonteen takia usein sivustoilla on paljon kerrottavaa ja jaettavaa sisältöä. Tämä sisältö innoittaa sivustolle eksyneitä kävijöitä ja saa heidät seuraamaan toimintaa entistä enemmän. Parhaimmassa tapauksessa vierailijoista saadaan pysyviä tukijoita kohteelle. Silti useat hyväntekeväisyysjärjestöt kamppailevat saadakseen näkyvyyttä, ja tämä voi johtua monesta syystä. Erityisesti pienillä hyväntekeväisyysjärjestöillä on usein vain kourallinen vapaaehtoisia, joiden aika menee käytännön tehtävien tekemiseen, eikä niinkään digitaalisen median käyttämiseen. Mainostukseen ei usein ole varaa, ja digitaalisen median markkinoinnin sekä mainostamisen strategian luomiseen ei ole osaamista. Sama koskee erilaisten työkalujen käyttöä kävijämäärien tehostamiseksi ja tarkkailuksi. Myös sisältö voi olla laadultaan huonoa, ja pahimmassa tapauksessa useasta erilaisesta aiheesta kertova sivu saa kävijän hämilleen organisaation tehtävästä.

Jotta digitaalisen median maailmasta hyödyttäisiin, on päätettävä organisaation päämäärä, eli mitä mainonnalla ja markkinoinnilla halutaan saada aikaan. Tavoitteena on usein esimerkiksi lahjoitusmäärien lisääminen, jäsenmäärien kasvattaminen, ongelman tuominen julkisuuteen, vapaaehtoisten lisääminen ja asiaan liittyvien lakien vieminen pidemmälle. Tämän jälkeen on tarkasteltava erilaisia keinoja toteuttaa mainostus ja huomioon on myös otettava tähän käytössä oleva budjetti, henkilömäärä ja aika. On myös tiedostettava omat heikkoudet, esimerkiksi strategian teknistä osaa koskien.

Yleensä lähes nollabudjetilla voidaan luoda kotisivut sekä sosiaalisen median sivuja. Hakukonemainontaan joudutaan tuhlaamaan hiukan rahaa, jollei yhdistyksellä ole mahdollisuutta saada sponsorointia tähän. Myös sähköpostimainostus on hyvä muistaa, ja mahdollisen blogin käyttö voi tuoda vieläkin enemmän kävijöitä asian pariin.

Kun kävijöitä saadaan edes ripaus, voidaan selvittää, minkälainen on asiasta kiinnostunut kuluttajaryhmä. Tämän mieltymykset, toimintamallit ja erityisehdot huomioiden markkinointi ja mainonta kannattaa suunnata näitä tukevaksi. Jos sivuston vakituisista tukijoista suurin osa on naisia, ei markkinointia kannata tähdätä nuorille miehille esimerkiksi autolehdissä tai erilaisilla palstoilla.

Kun pystytään huomioimaan kaikki edellä mainitut seikat, voidaan maksimoida digitaalisen median mahdollistama hyöty ja tuoda suuria voimavaroja hyväntekeväisyydelle.