digitalmediaValtiot ovat kuin suuria yrityksiä, ne pyrkivät vastaamaan maansa yhteiskunnan hyvinvoinnista; lisäämään ja valvomaan sitä. Koska asiakkaana valtiolla on jokainen asukas, nämä määrät voivat nousta äärettömän suuriksi luvuiksi. Valtioilla on siis oltava riittävä kapasiteetti myös digitaalisella saralla tarjoamaan tyydyttävää palvelua kansalle.

Yksi digitaalisen median luomista vahvuuksista valtioille on näkyvyyden lisääminen ja erilaisten väylien luominen tiedon levittämiselle. Hankkeet ja kyselyt voidaan toteuttaa intenetissä, ja kaikille kansalaisille voidaan mahdollistaa osallistuminen keskusteluun myös syrjäisimmillä seuduilla ja suurten välimatkojen takana. Tämä mahdollistaa entistä paremman valtion kehityksen, koska sen informaatio sekä sisäisesti että ulkoisesti toimii nopeasti ja tehokkaasti. Samalla voidaan tärkeät tiedotukset tuoda esimerkiksi kuurojen ja sokeiden ulottuville, muokkaamalla sivuista erilaisia versioita huomioimaan eritystarpeita.

Väestön tarpeita ja toiveita on entistä helpompi tarkkailla digitaalisesta mediasta ja tämä mahdollistaa yhteistyön onnistumisen ja valtion kasvun koko yhteiskunnan toivomaan suuntaan. Samalla valtio voi tarjota tukea ja apua myös internetissä, jolloin väestölle tulee kuva, että he tulevat kuulluiksi ja että heidän tarpeensa huomioidaan. Myös erilaisten gallupien tekeminen on helppoa ja tähän saadaan suurempi osa väestöstä osallistumaan, pienemmällä vaivalla.

Valtion laitosten sivujen sisällön tulee kuitenkin olla laadukasta, helpposelkoista, ajankohtaista ja aiheeseen liittyvää. Esimerkiksi poliisin ilmoitusten on hyvä antaa informaatio selvässä muodossa, mutta käyttäjäystävällisyyden vuoksi tekstejä voidaan muokata välillä esimerkiksi huumoria sisältäviksi, riippuen aiheesta. Mitä enemmän tietoa sivuilla on, sitä vähemmän tarvitaan painettuja ohjeita väestölle.

Digitaalinen media mahdollistaa myös valtion sisäisten osastojen tehokkuuden tarkkailun. Esimerkiksi seuraavien vuosien budjettia suunniteltaessa digitaalisesta tiedosta voidaan saada korvaamaton apu siihen, mihin suuntaan rahoitusta tarvitaan, ja mistä sitä ehkä voidaan verottaa.

Tärkeimpänä tehtävänä valtiolla on pitää sivujensa ja tiedostojensa hallinta sekä yksityisyydensuoja turvattuna. Monet sivustoista sisältävät henkilökohtaisia tietoja tai salattua materiaalia, joten huippuluokan salaus- ja turvallisuusohjelmien käyttö on ensiarvoista. Samalla on hallittava suuria määriä tiedostoja ja varmistettava, etteivät ne joudu vääriin luokkiin.

Digitaalinen media on siis korvaamaton apu valtion toimissa, kunhan sen käytön riskit voidaan minimoida. Parhaimmillaan se auttaa luomaan toimivan valtion, jossa jokainen yhteiskunnan jäsen tuntee olonsa turvalliseksi ja kuulluksi.