digital-media-treeLuonnonsuojelu on nykyaikana yksi jatkuvasti suuren keskustelun pariin nousevista aiheista. Myös digitaalinen media on liittynyt keskusteluun sekä keskustelupaikan tarjoajana, ympäristönsuojelun mainospaikkana, ympäristöä suojelevana tekijänä että sitä tuhoavana uhkana.

Digitaalisen median mahdollistama kansainvälinen verkosto on luonut uudenlaisen ympäristön keskustella ajankohtaisista asioista maailmanlaajuisella tasolla. Tietoa on kaikkien saatavilla, ja jokainen käyttäjä pystyy perehtymään itselleen mielenkiintoiseen kohteeseen. Niin kuin kaikissa aiheissa, myös luonnonsuojelussa on kaksi puolta, ja digitaalisen median avulla ongelmien kaikki tahot pääsevät kuuluville. Esimerkiksi luontoa tuhoavat yritykset voivat kertoa omia mielipiteitään ja jakaa tilastoita luonnon nykyisestä tilanteesta.

Ympäristöä puolustavat voivat kehittää omat tutkimuksensa ja jakaa niiden tiedon kaikkien saataville. Näin voidaan saada aikaan kehittävää keskustelua, millä yhteistoimin voidaan muuttaa maailmaa. Keskusteluun ovat tervetulleita tavalliset käyttäjät, ilman minkäänlaista kokemustakin, sekä esimerkiksi yritysten työntekijät, joiden ainoa vaihtoehto työllistymiselle on harjoittaa luontoa tuhoavaa toimea. Kun kaikkien osapuolien avoimuus yhdistyy haluun toimia planeetan tulevaisuuden puolesta, voivat menestymisen mahdollisuudet parantua huimasti.

Toinen digitaalisen median hyvistä puolista on edullisen mainostuksen mahdollisuus. Luontoa puolustavat organisaatiot voivat levittää tietoa entistä tehokkaammin, ja yritykset voivat kertoa niistä keinoista, joilla aikovat vähentää luontoa rasittavia toimia. Samalla myös erilaisten kokoontumisten ja adressien kerääminen on helpompaa, jotta asioihin pystyttäisiin oikeasti vaikuttamaan. Erityisesti voittoa tavoittelemattomilla hyväntekeväisyysyhdistyksillä on mahdollisuus mainostukseen erilaisten maksuttomien väylien kautta, vieden ympäristötietoisuutta myös sinne, missä asiasta ei ole koskaan kuultu, tai missä koulutus on puutteellista.

Digitaalista mediaa on myös pidetty, erityisesti alkuun, hyvin luontoystävällisenä tapana toimia. Paperin käytön tarpeellisuus pieneni kehityksen edistyessä huomattavasti, ja esimerkiksi kommunikointi tapahtuu usein sähköpostien tai muiden digitaalisten viestintäkeinojen avulla. Tällä on kuitenkin varjopuolensa. Vaikka digitaalinen media ei olekaan käsinkosketeltava tuote, tarvitaan sen tuottamiseen ja ylläpitämiseen esimerkiksi sähköä. Koska tätä kulutusta ei nähdä konkreettisena yhteytenä tuotteeseen, samoin kuin paperin ja puun yhteys nähdään, luo se ajoittain liian positiivisen kuvan digitalisoitumisen hyödyistä.

Tähänkin voidaan kuitenkin etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja, esimerkiksi ympäristöä säästäviä energiakeinoja käyttämällä. Mitä enemmän digitaalinen media kasvaa käyttäjien vaatimuksesta, sitä enemmän se verottaa myös planeetan luonnonvaroja, ja kestävän kehityksen takaaminen myös tällä saralla tulee olemaan seuraavien vuosien sekä vuosikymmenten puheenaiheita.