Mitä digitaalinen media kustantaa?

MediaPubDigitaalinen media tarkoittaa lyhyesti tiedon, kuvan, äänen tai tekstin siirtämistä digitaalisesti esimerkiksi internetin välityksellä. Vaikka yksittäisille kuluttajille on suunnattu useita maksuttomia tapoja välittää digitaalisia medioita, on käyttötarkoitus eniten hintatasoa määrittävä asia.

  • Digitaalinen media ja kuluttajat

Monet uudet digitaalista mediaa hyödyntävät maksuttomat palvelut ovat nousseet kuluttajien suosioon internetissä, esimerkiksi Facebook. Useimmiten ilmaiseksi tarjotaan hakukoneita tai tietoa, mutta suosituimpia ovat viestintään käytetyt palvelut. Esimerkiksi Facebook tai Instagram mahdollistavat helpon ja nopean tavan viestiä suurelle määrälle ihmisiä, tai vain kouralliselle, oman valinnan mukaan. Myös blogien avulla maksuton päiväkirjan pitäminen on mahdollistettu, ja nämä eri sivustot ovat luoneet yhteisöömme toisen ulottuvuuden. Paikan, jossa varsinaista keskustelua tai fyysistä tapaamista ei tarvita, ilman, että kaikki tieto kuulumisista on jo perillä.

  • Digitaalinen media ja yritykset

Jotta nykyaikana yritys pysyisi kehityksessä mukana, on tunnettava digitaalisen median maailma. Yhä useampi käyttäjä osaa enemmän kuin perusteet erilaisissa palveluissa ja esimerkiksi kotisivut voidaan tehdä maksutta. Kuitenkin monille yrityksille on ensiarvoisen tärkeää, että näkyminen kuluttajille voidaan taata ja että ensivaikutelma yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta on laadukas. Tämä tarkoittaa usein ammattilaisen palkkaamista kaikkiin digitaalisen median ja markkinoiden saroihin, jotta lopputuloksesta voidaan olla tyytyväisiä.

  • Digitaalisen median yritykset

Osa nykyajan nopeimmin kehittyvistä ja kasvavista yrityksistä on keskittynyt digitaalisen median mahdollistamien palveluiden sekä tuotteiden tarjoamiseen. Palvelut voivat olla maksuttomia, jolloin tulonlähteet saadaan erilaisista lähteistä, kuten sponsoreilta. Näin yrityksen on kuitenkin helppo keino saada näkyvyyttä. Osa yrityksistä tarjoaa pelkästään maksullisia palveluita, esimerkiksi kotisivujen tekoa tai digitaalista markkinointia. Näissä tapauksissa asiakkaat, usein yritykset, maksavat tälle taholle, jotta asiakkaan toivomat palvelut, tuotteet tai yritys saadaan näkyville myös digitaalisessa muodossa.

Monet yritykset myös yhdistävät näitä kahta elementtiä. Esimerkiksi Facebook on yksityisille käyttäjille sekä yrityksille maksuton, mutta mainostamisesta joudutaan maksamaan erikseen. Yhdistämällä molemmat mahdollistetaan kaikkien pääsy sivustolle, ja myös lisämahdollisuuksien myyminen niitä haluaville yrityksille tai käyttäjille.

Digitaalisesta mediasta on siis hyötyä kaikille. Se mahdollistaa tehokkaan tai jopa maksuttoman ympäristön mainostamiselle ja erilaisten sivustojen käytölle. Samalla se avaa markkinat sekä maailman kaikkien ulottuville ja sitoo ihmisiä entistä tiiviimmin yhteen, alkuperästä riippumatta.