Digitaalisen median vaikutus koulutukseen

social-media-trendsDigitaalisella medialla on sekä koululaitoksissa että niiden ulkopuolella suuri vaikutus oppilaiden elämään. Tästä voi olla sekä hyötyä, että haittaa, riippuen siitä mitä digitaalista mediaa käytetään ja mihin tarpeeseen.

Digitaalisen median avulla tiedon etsiminen ja välittäminen on muuttunut entistä helpommaksi, ja tämä on osoittautunut suureksi rikkaudeksi koulutuksen parissa. Oppilailla on mahdollisuus perehtyä laajempaa kirjoon tietoa ja tarkentaa sitä itseään kiinnostaviin aiheisiin. Samalla kuitenkin keskittymiskyky on vähentynyt ja havainnointikyky muuttunut. Toisaalta laajan tietomäärän selaaminen onnistuu nuorimmiltakin oppilailta erittäin nopeasti, ja samaan aikaan voidaan toimittaa useaa eri hakua tai tehtävää.

Koska digitaalinen media kehittyy jatkuvasti, voidaan uusia koulutuslaitoksille sopivia, palveluita tuottaa tarpeen mukaan, ja koulutus onkin osaltaan muokannut digitaalisen median kehittymistä. Oppilaat voivat hyödyntää mediaa kahdella tavalla, joko oppimalla sen kanssa tai sen avulla.

Suurimmiksi negatiivisiksi puoliksi on noussut esimerkiksi oppilaiden laiskuus, mielikuvituksen puute ja tiedon kopioiminen erilaisista lähteistä, joista suosituimpana esimerkiksi Wikipedia. Media kannustaa myös herkästi oppimaan paljon eikä laatu ole korkealla arvoasteikossa. Myös roolit opettajien ja oppilaiden välillä kokevat muutosta, kun internet toimiikin ylimpänä, kaiken tietävänä tahona.

Myöskin tiedon luotettavuus ja sopivuus erityisesti nuorten lasten koulutuksessa on tarkasti harkittava aihe, eikä esimerkiksi sopimattomien kuvien leviäminen ole aina helppoa estää. Samalla tietoa saadaan myös sellaisista lähteistä, jotka tarkoituksella tähtäävät harhaanjohtavan tiedon levittämiseen. Pahimmassa tapauksessa verkosta löytyvää tietoa ei edes kyseenalaisteta, vaan se otetaan samanlaisena faktana kuin oppikirjojenkin tiedot.

Toisaalta digitaalinen media on mahdollistanut uuden oppimisympäristön, missä luokkien tunnit voidaan pitää esimerkiksi virtuaalimaailmoissa. Samalla yhteydenpito toisiin on helpompaa, eikä esimerkiksi ryhmätyön tekemiseen tarvitse välttämättä etsiä kaikille sopivaa aikaa, vaan tätä varten voidaan luoda yksityinen ryhmä sosiaaliseen mediaan.

Internetiä tutkiva opiskelija löytää myös helposti uutta tietoa sellaisista asioista, joista ei edes tiennyt olevansa kiinnostunut sekä vastauksia niihin kysymyksiin, joita ei ehkä erilaisista syistä johtuen ole uskaltanut kysyä. Internet tuo myös tiedon sinne, missä muuta koulutusta ei välttämättä ole mahdollisuutta saada ja luo paremmat edellytykset myös vähävaraisemmille lapsille.