Digitaalisen median uravaihtoehdot Suomessa

social-media-plan1-1024x591Digitaalisen median noustessa yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassa myös yhä enemmän ja mitä erilaisimpiin tehtäviin tarvitaan uutta työvoimaa. Liikemaailman kilpailun koventuessa markkinoinnilla ja mainonnalla on yhä tärkeämpi tehtävä yrityksen näkyvyyden lisäämisessä ja mieltymysten luonnissa. Mainonnan ja markkinointiviestinnän avulla yritetään saada aikaan lisää kysyntää, jotta palvelut ja tuotteet menisivät tehokkaasti kaupaksi. Tavoitteena on myös saada kuluttaja tyytyväiseksi ostamaansa tuotetta tai palvelua kohtaan ja luoda mainostettavalle yritykselle voittoa.

Työskentely voi tapahtua markkinointi- tai mainostusyrityksissä, digitaaliseen mainostamiseen erikoistuneessa yrityksessä tai suurilla yrityksillä niiden omilla markkinointi- ja mainostusosastoilla. Tiedotuksen muuttaessa yhä enemmän internetiin, tarvitaan myös ammattitaitoista väkeä huolehtimaan yritysten erilaisista tehtävistä digitaalisessa muodossa. Tämä voi olla esimerkiksi tekstien tuottamista erilaisiin lehtiin, viestintää asiakkaiden, muiden yritysten ja yhteistyötahojen kanssa, vastaamista koko yrityksen viestinnästä sekä sen sisällä että ulkoisesti, yrityksen kotisivujen rakentamista, päivittämistä ja hallintaa, sekä konsulttina toimimista.

Mediaan erityisesti painottaen työllistyminen voi tapahtua esimerkiksi tietokonepelien tekoon, suunnitteluun, mainontaan, levittämiseen ja markkinointiin liittyen. Muihin medioihin liittyen uran voi löytää TV:n, elokuvien, lehtien, radion tai musiikin avulla.

Koulutusvaihtoehdon valinta vaikuttaa suuresti siihen mihin ammattiin opiskelija päätyy. Eri linjoilta valmistutaan erilaisin vahvuuksin, vaikka ala olisikin sama. Esimerkiksi graafiseen suunnitteluun perehtyneet opiskelijat keskittyvät kotisivujen suunnitteluun, logojen luomiseen ja mainosten toteuttamiseen.

Numeroista ja algoritmeista kiinnostuneille markkinoinnin puolella voidaan laatia erilaisia taulukoita siitä, minkälainen digitaalinen mainonta ja markkinointi sopii kyseiselle yritykselle, ja kuinka kohderyhmät tavoitetaan parhaiten. Samalla opitaan kuvankäsittelyä, verkkotuotteiden ilmeen suunnittelua, erilaisia digitaaliseen julkaisemiseen liittyviä mahdollisuuksia, alan omia työvälineitä sekä menetelmiä ja valmiiden toiminnallisuuksien hyödyntämistä verkkosivuissa. Myös videoiden digitaalinen hyödyntäminen, käsittely ja julkaiseminen voi kuulua alan osaajan tehtäviin. Samalla myös animaatiot voivat tulla tutuksi, pelkästään mainoksissa tai jopa pidemmissä elokuvissa.

Vaikka digitalisoituminen onkin vienyt työpaikkoja esimerkiksi arkistoista sekä varastoyrityksiltä, on se luonut yhtä lailla uusia ja kiinnostavia työpaikkoja. Myös perinteiset journalistin painatetut työt ovat vähentyneet huomattavasti, mutta yhä useampi sähköinen lehti on noussut pintaan tarviten uusia kirjoittajia sisältöä tuottamaan. Joskus jopa yllättävät lähteet voivat olla uusien työpaikkojen takana, menestyneimmät blogitkin voivat tarvita sähköistä assistenttia kalenteria hoitamaan, viestintähenkilöä sähköposteihin vastaamaan, ammattilaista kotisivujen hallintaan, markkinoijaa mainostuksen aloittamiseen ja journalistia tekstiä tuottamaan.