Background concept wordcloud illustration of electronic digital media

Digitalisoitumisen edistyessä myös tuotteet kehittyvät vaatimuksia täyttämään. Datasta on tulossa tämän ajan tärkeimpiä tuotteita ja markkinoilla mietitäänkin kuumeisesti, kuinka tätä voidaan käyttää hyödyksi. Suosittuja tuotteita ovat esimerkiksi mobiililaitteiden applikaatiot ja erilaiset mainostusta mittaavat työkalut. Tärkeintä uusien tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa digitaalisen median käyttöön on ymmärtää brändin ja kuluttajan yhteys. Uusimpana keinona ovat vuorovaikutteiset tuotteet, jotka tulevat muuttamaan brändien markkinointistrategiat täysin. Näillä luodaan reaaliaikainen yhteys kuluttajan ja tuotteen välille, eikä tuotetta tarvitse enää markkinoida arvioituun parhaaseen aikaan. Tuotteet tuodaan niiden kuluttajien esille, jotka ovat avoimia tuotteelle, sillä hetkellä kun sitä tarvitaan tai kun brändin nimi on kyseisen kuluttajan mielessä.

Vuorovaikutteiset tuotteet voivat myös yhdistellä medioita. Esimerkiksi mainos televisiossa voi tarjota vain hetkellisesti alennuksia ja sisältöä kuluttajalle, jos sillä hetkellä on valmis lähtemään yrityksen sivustoille. Esimerkiksi urheiluvälineen käyttö voisi laukaista terveyteen liittyvien mainosten, sisällön ja tuotteiden ilmestymisen mobiililaitteisiin tai televisioon. Näillä vuorovaikutteisilla tuotteilla voidaan tehdä sujuvaa, jatkuvaa ja yksilöllistä vuorovaikutusta kuluttajien ja yritysten välillä.

Nämä keinot eivät kuitenkaan toimi, jolleivät ne ole kuluttajalle hyödyksi. Uusia ohjelmia kuluttajien tarpeita keräämään luodaan jatkuvasti, ja uusilla innovaatiolla markkinointia voidaan kohdentaa entisestään. Tuotteeseen yhdistetään sekä sen fyysinen että digitaalinen arvo. Ne, jotka pystyvät muokkaamaan tarjolla olevan datan tiedoksi ja tehtäviksi, tulevat menestymään erinomaisesti digitaalisen kehityksen maailmassa.

Tiivistettynä vuorovaikutteiset tuotteet ovat siis yksittäisiä fyysisiä tuotteita jotka luovat oman alustansa digitaaliselle medialle. Nämä tuotteet voivat olla mitä vain esimerkiksi juomatölkkien ja rullalautojen välillä, ja toimivat omana mediaväylänään television, mobiililaitteiden, lehtien ja muiden median kanavien ohella. Käytännössä kommunikointi fyysisten tuotteiden kanssa tapahtuu esimerkiksi älypuhelimella tai muulla kannettavalla teknologialla.

Samalla kaikki laitteet tulevat keräämään tietoa käyttäjänsä tavoista ja rutiineista, tarjoten aina parempaa kuluttajakokemusta räätälöityihin tarpeisiin. Seuraavan vuosikymmenen aikana vuorovaikutteiset tuotteet voivat muuttaa myös arjen kulkua huomattavasti, esimerkiksi puhelimeen tulee muistutus, kun on aika ostaa uusi paita, johtuen aikaisemmista rutiineista vaateostosten saralla. Myös uusien laitteiden käyttöön liittyviä tuotteita tullaan markkinoimaan tehokkaammin, esimerkiksi kuntopyörän hankkineelle voidaan markkinoida proteiineja tai hygieniatuotteita hien hajua lievittämään.