Digitaalisen median rooli tiedon keräämisessä

no-information-collectionDigitaalinen aikakausi on muuttanut myös tiedonkeräämisen ja hallinnan maailman. Erilaiset digitaaliset palvelut mahdollistavat tiedon tallentamisen, välittämisen ja tekemisen lähes rajattomilla mahdollisuuksilla.

Yksityishenkilöillä digitaalisuus näkyy tiedonkeruun ja varastoinnin helppoudessa. Lähes kaikki tieto kaikesta on varastoituna internetin maailmaan, ja täten vain tietokoneen tai älypuhelimen päässä käyttäjistä. Tietolähteet ovat myös laajentuneet, aikaisemmin pelkästään kirjaston tai oppilaitosten kirjoihin ja tutkielmiin luottaneet ovat saaneet käsilleen tietolähteitä ympäri maailman. Tämä ei aina kuitenkaan tarkoita että tieto on paikkaansa pitävää tai luotettavaa, mutta maalaisjärjen kanssa etsivälle se on kuin kultakaivos.

Tiedon lataaminen tai siirtäminen on myös helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tutkimustuloksia ja tietoa voidaan jakaa vapaasti nähtäväksi tai sitä voidaan levittää suljetuissa piireissä tiettyjen ryhmien välillä.

Varastoinnin osalta digitaalinen aika on tuonut huomattavaa helpotusta tiedontallentamiseen. Oli kyse sitten yksityishenkilön valokuvista tai muistiinpanoista aina suuryritysten salattuihin tietokantoihin asti, digitaalisessa muodossa tietoa voidaan tallentaa suojatusti tai suojaamatta lähes rajattomasti. Tämä on konkreettisesti vähentänyt arkistointikuluja sekä fyysistä tilaa, jota esimerkiksi yritykset tai valtion virastot tarvitsevat asiakirjojensa säilyttämiseen. Pieniksi numeerisesti koodatuksi paketiksi voidaan muuttaa valtavat määrät informaatiota ja säilyttää ne vähin kustannuksin pitkäänkin.

Tarkan tiedonkeruun saralla digitaalinen media on mahdollistanut suurien informaatiomäärien käsittelyn lyhyessä ajassa, tuoden vain oleellisen tiedon käyttäjän tarpeisiin. Yksityishenkilöt hyödyntävät tätä ominaisuutta etsiessään vaikka tietoa tietystä henkilöstä, historian tapahtumasta tai molekyylin osasta. Yrityksillä samaa käytäntöä voidaan hyödyntää etsittäessä tietoa potentiaalisista asiakkaista ja asiakasryhmistä. Tiedonkeruun voi toteuttaa digitaalisin keinoin itsekin, esimerkiksi erilaisten kyselyiden avulla. Yhtiön vastaavaa tuotetta etsivälle voidaan tuoda helposti tuote ja sen tiedot näkyville, esimerkiksi hakukoneiden mainostuksen avulla.

Nykypäivänä vaaditaan, että tuotteet ja palvelut ovat nopeita, helppoja ja laadukkaita. Tämä koskee myös digitaalisten medioiden palveluita. Erityisesti nopeuden suhteen on onnistuttu hyvin, aikaisemmin yhden tiedoston lataamiseen kulutetut päivät, joskus jopa viikot, ovat muuttuneet tunteihin, minuutteihin ja pienimmissä tiedostoissa sekunteihin.

Digitaalisella medialla on lähtemätön vaikutus tiedon etsimiseen, ja sen etsimisen laatuvaatimuksiin. Tekniikan kehittyessä ja käyttäjien vaatimustason noustessa myös tiedon etsiminen ja sen palvelut kehittyvät, muokaten tulevaisuutta jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan.