Digitaalisen median interaktiivisen tarinankerronnan tuotteet

14Interaktiivisella tarinankerronnalla tarkoitetaan digitaalisen viihteen tyyliä, jossa tietyn tarinan tai polun lopputulosta ei ole ennalta päätetty. Palvelun, sivuston tai tarinan käyttäjä vaikuttaa sen lopputulokseen tekemillään päätöksillä reaaliajassa, ja tätä voidaan hyödyntää digitaalisessa mediassa suuresti.

Esimerkiksi tietty hyväntekeväisyysjärjestö voi tiedottaa omista tapahtumistaan, oman aiheensa historiasta, ja sen merkittävistä kysymyksistä nykyaikana. Jos sivusto räjäyttää heti laajan tietopaketin kävijän silmille, tai selattavana on kymmeniä turhia sivuja ennen oleellisen tiedon löytymistä, ei kävijä todennäköisesti vieraile sivustolla uudestaan.

Ratkaisu tähän voi olla esimerkiksi etusivulta auki ilmestyvä kysely johon kävijä pääsee heti vastaamaan. Vastausten perusteella sivusto tuo esille ne oleelliset tiedot, mitkä ovat kävijälle hyödyllisiä ja henkilökohtaisempia. Tämän mahdollistavat erilaiset kotisivujen ohjelmat, tai kyseisen ohjelmiston voi luoda itsekin, mikäli teknistä taitoa tai kärsivällisyyttä löytyy.

Toinen tapa luoda sivuista kiinnostavampi ja saada kävijälle se tunne, että toimii hahmona sivustolla, on muokata siitä pelimäisempi. Esimerkiksi sijoittamalla erilaisia painikkeita, joiden avulla jaetaan etuja, voidaan saada kävijää motivoitua. Näitä painikkeita kannattaa käyttää hyväksi myös mainostuksessa. Esimerkiksi jakamalla sisällön Facebookissa vierailija saa itselleen tietyn edun, ja samalla yritys hyötyy uudesta näkyvyydestä.

Pelimäisemmän sivuston voi luoda taaskin hyvällä kotisivusuunnittelulla ja käyttämällä hyödyksi sosiaalisen median lähteitä. Oppilaitoksetkin voivat käyttää tätä tyyliä, tehdäkseen kursseista mielenkiitoisempia oppilaille ja pitääkseen osallistujat paikalla. Jos koulutuksessa on viisi tasoa, voidaan jokaisen tason loppuun laittaa pieni, tai suurempi tehtävä joka täytyy suorittaa ennen uudelle tasolle pääsemistä.

Tässä on otettava huomioon se, että toiminnon suorittaminen pidetään suorittajalle mieluisana. Ärsykkeen pitää olla tarpeeksi hyvä, jotta kävijä painaa sitä. Painamisesta täytyy palkita tehtävän suorittanut käyttäjä, ja palkinnon pitää motivoida käyttäjää suorittamaan seuraava tehtävä tai sama tehtävä uudestaan.

Interaktiivista tarinankerrontaa voi olla myös tietynlainen sisällön tuottaminen sivuille. Perinteisestä journalismista poiketen interaktiivinen tarinankerronta yhdistää tietotekniikalla kuvat, sanat, datan, videon ja muut tarvittavat raaka-aineet uniikiksi ja mielenkiitoiseksi kokonaisuudeksi, johon myös yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa.

Interaktiivinen tarinankerronta on maailmalla noussut uudeksi tehokkaaksi markkinointikeinoksi digitaalisen median avulla. Kaikkialla sitä ei vielä hyödynnetä täydellä teholla, mutta yritysten huomatessa kasvavat kävijä- ja asiakasmäärät, tulee interaktiivinen tarinankerronta nousemaan merkittävään asemaan kilpailuetua haettaessa.