Digitaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja mainonnassa

DigitalMarketingDigitaalinen markkinointi toimii mitattavissa olevana, tietylle kohderyhmälle suunnattuna ja interaktiivisena markkinointiväylänä yritysten palveluille sekä tuotteille. Digitaalista teknologiaa hyödyntäen tiedonhaussa kuluttajan on mahdollista löytää runsas määrä samaa palvelua tarjoavia yrityksiä ja valita niistä itselleen mieleisin. Tärkeintä yrityksen kannalta on rakentaa näkyvyyttä, viestiä asiakkaiden kanssa, mainostaa omaa brändia ja lisätä myyntiä erilaisin digitaalisen markkinoinnin tekniikoin. Markkinointiin liittyy paljon valmistelua ja sekä tuote tai palvelu, että yritys on tunnettava läpikotaisin, mukaan lukien kilpailutilanteen ja asiakaskunnan ajantasaiset tiedot, jotta mainonnassa onnistuttaisiin.

Digitaaliseen markkinointiin sisältyvät ne mainontatavat yrityksen ja kuluttajan välillä, jotka kulkevat digitaalisia reittejä ja intenettiä käyttäen. Kuluttajien pysyessä yhä useammin kotisohvillaan tuotteita etsiessään online-markkinointi on lähtenyt huimaan kasvuun ja kehitykseen. Tämä on avannut mahdollisuuksien maailman sekä kuluttajille että tuottajille, ja nämä mahdollisuudet laajenevat jatkuvasti.

Digitaaliseen markkinointiin kuuluu esimerkiksi kotisivujen tai erilaisen sisällön muuttaminen hakukoneystävälliseksi, hakukoneissa mainostaminen, mainostaminen muilla sivustoilla, myyvän sisällön tuottaminen blogeihin, kotisivuille ja sosiaalisiin medioihin, sosiaalisen median markkinointi sekä sähköpostilla markkinointi. Tässä markkinointitavassa tärkeintä on asiakaslähtöisyys, johon yritysten on tosissaan panostettava erottuakseen joukosta.

Jotta oikeat kohderyhmät löydetään, on käytettävä resursseja niiden etsimiseen. Ketkä ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista, miksi, milloin ja kuinka usein sekä minkälaisia väyliä käyttäen he löytävät tuotteiden pariin. Sama koskee suoraan kuluttajille tai toisille yrityksille tarjottavia tuotteita ja palveluita.

Maksettu mainostaminen on mahdollistettu esimerkiksi hakukoneissa ja erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Näissä mainonnan voi keskittää toivotulle kuluttajaryhmälle ja budjetin pystyy määrittämään tarkasti, esimerkiksi mainoksen klikkauksiin perustuen. Mainokset tuodaan valitun ryhmän näkyville näiden etsiessä tietoa kyseisistä palveluista tai niihin liittyvistä asioista.

Mainostilaa voidaan ostaa myös erilaisilta applikaatioilta tai tietokone- ja videopeleiltä. Erilaiset mainonnan keinot luovat mielikuvituksellisen alustan markkinoinnille, ja tärkeää onkin löytää omille kuluttajille sopiva ja näkyvä paikka, mistä yritys tavoitetaan.

Myös asiakaspalvelu on noussut entistä tärkeämpään rooliin, koska asiakaspalautetta saadaan melkein heti mainoksiin, erityisesti sosiaalisessa mediassa, voidaan tätä hyödyntää muokkaamaan yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Suora kommunikointi asiakkaiden kanssa mahdollistaa myös positiivisen, asiakkaan toiveet ja huolet huomioon ottavan asiakaspalvelukokemuksen.