AAEAAQAAAAAAAAK0AAAAJDk4ODJjMzU3LTU2Y2EtNDJmMS1iMTM4LTc5YzZkZjE5NjNlYwDigitaalisella medialla on yhä kasvava merkitys nyky-yhteiskunnassa, ja sen vaikutukset näkyvät sekä arjessa että yritysten kehityksessä. Digitaalisella medialla tarkoitetaan digitaalisesti siirrettävää tekstiä, ääntä tai kuvaa, ja se mahdollistaa esimerkiksi multimedian käyttämisen. Usein digitaalista mediaa käytetään vuorovaikutukseen ja tällöin apuna käytetään myös tietotekniikan sovelluksia. Digitaalisessa muodossa oleva tieto on myös helposti siirrettävissä tai jaettavissa, esimerkiksi internetin välityksellä. Yhä useammat perinteIsen median laitteista, esimerkiksi televisiot, ovat siirtyneet digitaalisempaan muotoon.

Tämän hetken digitalisaatiokehitystä voidaan kutsua myös teollisen vallankumouksen kolmanneksi vaiheeksi. Sen kehitys on muuttanut esimerkiksi kaupan, palveluiden ja teollisuuden rakenteita sekä liiketoimintamalleja ja luonut uutta pohjaa Suomen menestymiselle eri aloilla. Digitaalisuuden laaja vaikutus koskee koko yhteiskuntaa, ja sen hyödyntämisestä eri saroilla on tullut keskeinen kilpailuetu sekä taloudellisen kasvun kiihdytin. Myös julkinen sektori hyödyntää digimurroksen aikaansaamia toimia resurssitehokkuuden kasvattamiseksi.

Esimerkiksi liikenteessä digitalisaatio muokkaa palveluista, tiedosta ja infrastruktuurista yhteentoimivan kokonaisuuden, jolloin liikenteestä on mahdollista tehdä tehokasta palvelua. Tulevaisuudessa tämä tulee tuomaan asiakkaiden ulottuville tarpeita täyttäviä kuljetus- ja liikkumispalveluita, jotka ovat helppokäyttöisiä, yhtenäisesti toimivia sekä markkinaehtoisia. Julkista sektoria voidaan käyttää esimerkiksi tuomaan palvelut niiden ulottuville, joille niitä ei muilla keinoin saada. Digitalisaatio mahdollistaa yhä paremmin asiakkaiden kuulemisen kaikkien palveluiden ja tuotteiden kehityksessä.

Suomessa pyritään suotuisaan kehitykseen luomalla huippulaatuista ja edistyksellistä tuotetta tai palvelua, digitaalisia keinoja avuksi käyttäen. Tällä voidaan mahdollistaa maan kilpailukykyisyys maailmanlaajuisilla markkinoilla ja nostaa valtion varoja sekä yhteiskunnan hyvinvointitasoa. Perinteisen median ansainta- ja toimintamallit on haastettu digitaalisilla vaihtoehdoilla, ja uudet media- sekä sisältöpalvelut muokkaavat esimerkiksi liiketoimintaa ja ihmisten kommunikointia jatkuvasti.

Digitaalinen media on reilussa kymmenessä vuodessa avannut myös uusia keinoja yrityksille ja liikevaihdolle, sekä asiakkaiden mielipiteiden huomioimiselle helpolla ja tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi verkkosivujen käyttö tuo kustannustehokkaasti pienenkin yrityksen suuren yleisön saataville, ja erilaisilla digitaalisen median mainostuskeinoilla saadaan yhä laajempi asiakaskunta tuotteen tai palvelun pariin.

Tiedonsiirron, jaon ja tallentamisen helpottuessa, ovat mahdollisuudet kommunikointiin sekä yksilö- että yritystasolla paremmat. Kirjanpidosta laskutukseen ja salaisten tiedostojen siirtämiseen, digitaalinen media on muuttanut nämä täysin.

Samalla työllisyyttä on voitu nostaa pelkästään luomalla uusia digitaaliseen mediaan perustuvia työpaikkoja ja uria. Nämä tarjoavat uusimpien digitaalisten palveluiden kirjoja sekä yksityisille henkilöille että yritystahoille.