Digitaalinen media sairaaloissa ja hoitokodeissa

atelier-hopital-numeriqueDigitaalista mediaa voidaan hyödyntää myös terveydenhuollon saralla esimerkiksi parantamaan potilaiden viihtyvyyttä ja alentamaan kustannuksia. Kommunikointia voidaan parantaa hoitolaitosten sisällä työntekijöiden keskuudessa, ja mediaa voidaan käyttää tärkeiden viestien ja tiedonkulun nopeuttamiseen.

Samalla tekniikalla voidaan tuottaa tärkeää tietoa myös kävijöille, esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät ohjeet, tiedot palveluista ja odotusajoista, aukioloajat ja oikean osaston löytäminen, tehden tiedonkulusta nopeaa ja selkeää. Myös ensiavussa digitaalista mediaa voidaan käyttää kommunikointiin potilaiden kanssa, esimerkiksi tiedottamalla hinnastoista tai sitoumuksista joihin potilas suostuu tullessaan hoitoon. Digitaalista mediaa voidaan käyttää myös viihtyvyyden lisäämiseksi, esimerkiksi odotushuoneisiin sijoitetuilla laitteilla.

Erityisesti kommunikoinnin saralla voidaan näitä keinoja käyttämällä vähentää kuluja huomattavasti ja tehdä toiminnasta kustannustehokasta. Myös asiakkaan mielipiteet on helpompi ottaa huomioon ja muuttaa järjestelyjä tarpeen vaatiessa täyttämään paremmin vaatimuksia.

Turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä esimerkiksi antamalla tehokkaasti tietoa leikkauksista ja toipumisajoista videoiden avulla. Kun potilaalla on mahdollisuus ymmärtää toimenpide ja tulla ymmärretyksi esimerkiksi mahdollisten huolien kohdalta, toimii yhteistyö sairaalan, työntekijöiden ja potilaan välillä huomattavasti paremmin.

Myös kotihoito-ohjeet voidaan jakaa digitaalisessa muodossa, jolloin mahdollistetaan niiden saanti potilaalle ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi videomateriaalilla annetut haavanhoito-ohjeet voivat myös auttaa suoriutumaan kotona jatkettavista hoitotoimenpiteistä ja samalla luodaan kanava, josta potilas voi turvallisesti tarkastella mahdollisesti unohtamiaan tietoja yhä uudestaan ja uudestaan.

Uusimpien digitaalisten medioiden välineiden avulla pystytään myös tehostamaan tiedon kulkemista oikeaan osoitteeseen mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi erilaiset koodit ja hälytykset voidaan toteuttaa reaaliajassa, hukkaamatta arvokasta aikaa erityisesti ensiavun puolella.

Hoitokodeissa digitaalista mediaa voidaan hyödyntää samalla tavoin kuin sairaaloissakin, mutta tärkeäksi kohdaksi muuttuu myös pysyvien potilaiden sekä omaisten huomioiminen. Omaisten ja potilaiden viestintä voidaan hoitaa digitaalisen median avulla, ja näin voidaan päivittää nopeasti tilannetta myös työntekijöiltä omaisille päin.

Tulevaisuudessa digitaalisella medialla tulee olemaan entistä suurempi rooli kaikessa terveydenhuollossa, ja sen laitoksissa. Teknologian kehittyessä digitalisoituminen on välttämättömyys ja sen edut sekä hyödyt ovat epäilemättä korvaamattomia. Samalla alenevat kustannukset tuovat terveydenhuollon lähemmäs jokaista, mahdollistaen uusien hoitometodien tuomisen myös vähävaraisten saataville ympäri maailman.