Digitaalinen media apuna pienyrityksille

Untitled1Pienille yrityksille on myös erittäin tärkeää olla näkyvillä digitaalisessa mediassa ja saada uusia asiakkaita. Tämä täytyy aloittaa laatimalla digitaalisen markkinoinnin suunnitelma, johon kannattaa perehtyä kunnolla. Internetissä tapahtuva mainonta on paljon muutakin kuin vain kotisivujen ja Facebook-sivun tekeminen, vaikka nämäkin ovat tärkeät. Samalla voidaan mainostaa yritystä ilman, että kukkaro kärsii pahasti, ja kulut on helppo pitää kasassa.

Niin suuren kuin pienenkin yrityksen on aloitettava päättämällä yrityksensä päämäärät. Kun tarkka päämäärä on tiedossa, on huomattavasti helpompaa miettiä keinot ja budjetti sen toteuttamiselle. Tämä auttaa myös karsimaan pois ne keinot, jotka eivät toimi oman yrityksen mainostamisen kohdalla. Edistymistä on helppo seurata tarkan päämäärän avulla. Jos kasvua ei tapahdu tiettynä aikana, tiedetään ettei tämä markkinointitapa toimi. Jos taas kasvu lähtee käyntiin hyvin, voidaan perehtyä tarkemmin siihen, mikä mainonnan osuus oli tehokkain, ja saataisiinko siitä vieläkin enemmän irti.

Seuraavaksi on hyvä pohtia myös sitä, kuinka kotisivuista voidaan tehdä hakukoneystävälliset ja kuinka sen näkyvyyttä lisätään. Samalla myös erilaisten sosiaalisen median väylien käyttäminen on hyvä ottaa osaksi laajemman yleisön tavoittamista. On myös mietittävä, kuinka mahdolliset asiakkaat houkutellaan sivuille ja muutetaan tyytyväisiksi asiakkaiksi.

Kohderyhmän tunteminen on minkä tahansa palvelun tai tuotteen tarjoajalle tärkeää, jotta markkinoinnissa onnistutaan. Tärkeimpänä kysymyksenä on se, minkälaiset ihmiset hyötyvät palvelusta tai tuotteesta. Samalla kannattaa miettiä miksi kuluttajat ostavat kyseistä tuotetta, kuka ostopäätökseen vaikuttaa, mitä ostolla halutaan saada aikaan, miten asiakkaat haluavat viestiä yrityksen kanssa, ja mitä mahdollisia ongelmia asiakkaat haluavat yrityksen ratkaisevan.

Kun alustavat tiedot on hallussa, on aloitettava kotisivujen rakentaminen. Vielä löytyy useita pieniä yrityksiä joilla kotisivuja ei ole, mutta nämä luovat korvaamatonta kilpailuetua sen omaaville yrityksille. Kotisivut voi toteuttaa itse tai ne voi tilata ammattilaiselta, mutta tässäkin tulee ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ulkoasussa, sekä hakukoneystävällisyys ja sisällön tuottaminen.

Seuraavaksi kannattaa hyödyntää erilaisia sosiaalisen median väyliä sekä esimerkiksi rakentaa oma blogi. Nämä tarkoittavat myös enemmän työtä, sillä sisältöä on tuotettava jatkuvasti. Tällä on kuitenkin positiivinen vaikutus yrityksen imagoon, ja ne voivat viedä pienenkin yrityksen erittäin laajojen asiakaskuntien keskuuteen.

Kaikki yllä mainituista keinoista on mahdollista toteuttaa joko ilmaiseksi, tai vähäisellä taloudellisella panostuksella. Yrityksen voittojen kasvaessa voidaan myös mainontaan panostaa enemmän ja kasvattaa yritystä entisestään.