Cloudin eli pilvipalveluiden käyttö

Cloudilla, eli pilvilaskennalla tarkoitetaan tietotekniikan käyttöä ja kehitystä hajautetussa ympäristössä internetissä. Sen käyttäjillä ei ole mahdollisuutta hallita, muuttaa tai nähdä palvelun teknisiä yksityiskohtia. Tietoteknisten palveluiden käyttäminen, toimittaminen ja tuottaminen on kuvattavissa pilvilaskennalla, ja siihen liittyy myös skaalautuvat ja virtuaaliset resurssit. Yksinkertaisesti se tarkoittaa tietoteknisten palveluiden ulkoistamista ja hajauttamista. Käyttäjät maksavat palvelusta käytön mukaan, ja niiden tehoa on mahdollista skaalata. Palvelu on usein heti saatavilla, ja pilviteknologia mahdollistaa mallin, jossa käyttäjän ei tarvitse miettiä selainta, käyttöjärjestelmää tai päälaitetta; pilvisovellus toimii kaikkialla samanlailla.

6Pilvilaskennan avulla tieto voidaan tallentaa pysyvästi internetin palvelimelle ja näin päälaitteiden tallennustilaa käytetään vain tilapäisesti. Palvelu mahdollistaa joustavan, kustannustehokkaan ja nopean toteutuksen, jolloin esimerkiksi uusia palveluita voidaan kokeilla yrityksille ilman kaikkien järjestelmien vaihtamista tähän sopivaksi.

Digitaalisen ajan tuoman kehityksen mukana myös pilviteknologia on kehittynyt. Aikaisemmin palvelut olivat usein vain yritysten välisiä, mutta nykyään samaa tarjotaan suoraan kuluttajille. Tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia käytetään yksityiskodeissa lähes tauotta ja erityisesti sosiaalisen median myötä kuluttajien tarve löytää tallennuspaikka esimerkiksi suurille kuvamäärille on kasvanut. Mukana kulkevan teknologian muistikapasiteetti on kuitenkin itsessään hyvin pieni, joten pilvipalveluilla muistitilaa voidaan lisätä lähes rajattomasti. Käyttö on itsepalvelutyyppistä ja hinnoittelu on käyttöperusteista sekä joustavaa. Lyhykäisyydessään pilvilaskennan liikeyritysten päämääränä on tarjota palvelua, josta on kuluttajalle pienellä vaivalla enemmän tehoa, ilman perustamiskustannuksia.

Pilvipalvelut ovat aiheuttaneet myös huolta käyttäjien ja asiaan perehtyneiden tahojen puolelta. Kun tiedostot luovuttaa pilvipalveluiden varastoihin, luopuu samalla tietyistä käyttöoikeuksista tuotteisiin. Samalla oma tuote, esimerkiksi ladattu kuva, on tallennettuna palvelun muistiin, ja mikäli palvelun suojaus on puutteellinen, voivat tiedostot päätyä vääriin käsiin. Sama koskee tiedostojen poistamista. Koneelta tai puhelimelta kuvan poistuessa, voi itse päättää, pidetäänkö mahdolliset varmuuskopiot vai ei. Pilvipalveluissa käyttäjä voi poistaa minkä tahansa tiedostoistaan, mutta lopulta jää palvelua tarjoavan yrityksen kontolle tuhota kaikki palvelussa olevat kopiot tiedostoista.

Erityisesti hajautetuissa malleissa on ensiarvoisen tärkeää, että palveluntarjoaja hoitaa yksityisyyden sekä tiedon suojaamiseen tarvittavat toimenpiteen. Palvelun luotettavuuden selvittäminen voi olla haastavaa, sillä asiakkaan on lähes mahdotonta selvittää, mitä palveluntarjoajan taustalla on, ja kuinka useaan osaan palvelu on hajautettu. Turvallisinta on hankkia palvelu luotetuista lähteistä, jonka turvallisuuden ja toimivuuden takavat miljoonat muut käyttäjät.